KMP 12.2.2018

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
    >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 1

N
nikt

S  Q 10 4 2
H  J 4
D  Q J 8
C  8 7 4 2
 
S  A K 8
H  A Q 10 2
D  K 4 3
C  9 6 5
1S  7 6 5
H  K 7 6 3
D  10 7 6 5
C  Q 10
 S  J 9 3
H  9 8 5
D  A 9 2
C  A K J 3
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N67458 E76885
S67558 W76885
Minimax: 2Sx N, -100
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-12 o 23:18:10