KMP 12.2.2018

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 4

W
obie

S  A J 6 2
H  A
D  Q 10 4 3
C  Q J 6 3
 
S  9 4
H  9 8 7
D  K 9 6 5
C  A 8 7 4
4S  Q 10 7
H  K J 6 5 4 2
D  A 2
C  9 5
 S  K 8 5 3
H  Q 10 3
D  J 8 7
C  K 10 2
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N79588 E54845
S79588 W54855
Minimax: 2S N, +140
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-12 o 23:18:10