KMP 12.2.2018

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 6

E
EW

S  J 10 5
H  K J 9
D  10 5
C  K J 7 5 3
 
S  A 8 6 3
H  6 5
D  A K Q J 9
C  10 4
6S  K Q 9 7
H  A Q 10
D  8 7 3
C  9 8 6
 S  4 2
H  8 7 4 3 2
D  6 4 2
C  A Q 2
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N11515 E8118117
S11515 W8118117
Minimax: 4S W, -650
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-12 o 23:18:10