KMP 12.2.2018

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 7

S
obie

S  A Q 7
H  A J 8 3
D  Q 10 5
C  10 6 3
 
S  J 9 8 4
H  K 7
D  J 9 7 4
C  A 8 2
7S  6 2
H  10 9 4
D  A 8 3
C  K J 7 5 4
 S  K 10 5 3
H  Q 6 5 2
D  K 6 2
C  Q 9
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N791076 E64356
S791076 W64366
Minimax: 4H N, +620
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-12 o 23:18:10