KMP 12.2.2018

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 11

S
nikt

S  A 9 8 4
H  K J 8
D  K 2
C  10 9 6 4
 
S  10 7 6 2
H  A Q 4
D  A Q J 8 5
C  3
11S  Q J 5
H  10 9 2
D  10 7 6
C  A Q 8 5
 S  K 3
H  7 6 5 3
D  9 4 3
C  K J 7 2
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N76759 E67574
S76759 W67574
Minimax: 3C N, +110
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-12 o 23:18:10