cav. 22.11.2018

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapisPT
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 11

S
nikt

S  Q 10 4
H  J 10 4 2
D  7 6 3
C  J 10 6
 
S  9 8 5
H  A Q 9 8 7
D  Q 2
C  9 8 2
11S  A J 6 3
H  K 3
D  A J 9 8 4
C  A 7
 S  K 7 2
H  6 5
D  K 10 5
C  K Q 5 4 3
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N44336 E89997
S44336 W89997
Minimax: 1H W, -140
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-22 o 21:22:56