cav. 22.11.2018

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapisPT
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 7

S
obie

S  10 9 4 3 2
H  A K 5 3
D 
C  A Q 10 8
 
S  A 7
H  J 10 4
D  A 9 8 7 3
C  9 4 2
7S  Q 8 6
H  Q 9 8 2
D  Q J 4
C  K 6 3
 S  K J 5
H  7 6
D  K 10 6 5 2
C  J 7 5
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N79879 E53564
S79879 W44564
Minimax: 1S N, +140
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-22 o 21:22:56