cav. 22.11.2018

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapisPT
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 8

W
nikt

S  K
H  K Q 5 3
D  K 7 5
C  K 10 5 3 2
 
S  Q 9 8 5 3
H  6 2
D  10 9 8 4
C  J 4
8S  A J 4
H  J 9 8
D  3 2
C  A Q 9 8 6
 S  10 7 6 2
H  A 10 7 4
D  A Q J 6
C  7
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N661097 E57346
S551097 W57346
Minimax: 4H S, +420
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-22 o 21:22:56