Walne Zebranie członków BKB

Dnia 22.02.2016 o godz. 17.00 odbędzie się Walne Zebranie członków BKB celem wyboru Delegatów na Walne Zgromadzenie DZBS.

W przypadku braku quorum drugi termin walnego Zebrania ustalony został na godz. 17.15 dnia 22.02.2016.

Zarząd BKB