KMMZBS 25.06.2018

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
    >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 1

N
nikt

S  Q 10 9 7 4 3
H  10 9 8 6
D  J
C  Q 9
 
S  A
H  K Q 5 2
D  10 6 5 4
C  J 10 6 4
1S  J 8 6 5
H  7 4
D  K 8 7 3 2
C  5 3
 S  K 2
H  A J 3
D  A Q 9
C  A K 8 7 2
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N910969 E33473
S10109610 W33473
Minimax: 4N S, +430
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-25 o 22:40:14